Autor Správca Peter

Čo sa skrýva pod názvom Nano Slovo nano znamená extrémne malé rozmery častíc, merateľné v nanometroch. Častice takejto veľkosti sa v tekutine už nepovažujú za suspenziu, ale za roztok. Veľkosť častíc je rozhodujúcim faktorom pre dobré vstrebávanie minerálnych látok, keďže základná fyzikálna zákonitosť hovorí, že čím menšia je častica, tým väčší je jej relatívny povrch. […]

Čítať ďalej